Strona główna » Kim jesteśmy? »

Kim jesteśmy?

Polka International Alliance jest Swiatową Unią Kobiet Polskich. Organizacja posługuje się dodatkową nazwą "Polka World"

Wywodzi się z założonej w 2000 roku przez Elizabeth Blania Kacprzyk organizacji Polka- Międzynarodowej Asocjacji Polskich Kobiet "Polka International" http://www.polkainternational.com/

Zmiany w otaczającym nas świecie, w tym przede wszystkim dynamicznie postępujący proces integracji europejskiej, globalizacja, rewolucja techniczna oraz znajdująca się w skali globalnej pozycja kobiet zmuszają nas do poszukiwania coraz to nowszych form organizacyjnych oraz określenia nowych zadań i sposobów realizacji. Dlatego uznałyśmy, że dotychczasowa formuła dla istnienia i aktywności Polka International musi ulec znaczącemu poszerzeniu. Nowe zadania w nowych warunkach wymagają nowej struktury organizacyjnej na skalę ogólnoświatową.

Na I Kongresie Polka International, który miał miejsce w maju 2007 roku w Malmö, z inicjatywy Elizabeth Blania Kacprzyk została powołana Polka International Alliance.

Polka International Alliance reprezentowana jest przez prezeski oddziałów Polka International. Za zgodą Prezydium Polka International Alliance mogą wejśc w skład Prezydium prezeski innych oficjalnie zarejestrowanych organizacji, klubów lub parti.

II Kongres Polka International odbył się 12 maja 2008 roku w Warszawie w Centrum Edukacji Olimpijskiej Polskiego Komitetu Olimpijskiego na którym ostatecznie przyjęto i zaakceptowano Statut Polka International Alliance.

Polka Allince została oficjalnie zarejestrowana w urzędzie szwedzkim Skatteverket pod
nr. 802440-7598.

Polka International Alliance korzysta z własnego znaku graficznego. Może równiez na zasadzie licencji korzysać ze zanku towarowego Polka International. Znakiem Międzynarodowej Asocjacja Kobiet Polskich są dwa maki, jeden czerwony a drugi biały. Znak jest zarejestrowany w urzędzie Patentverket w Szwecji pod nr. 381251 i 382449.