Strona główna » Organizacje członkowskie »

Polka International Wrocław, Polska

Zarząd Polka International Wrocław, Polska


Prezes Irena Skrzypicka-Grzywacz - Wrocław
tel. 48 661 600 763
e-mail: irena-grzywacz@tlen.pl

Wiceprezes: Grażyna Gajda - Jawor
tel: +48 609 319 842
e-mail: grazynagajda@onet.pl


Sekretarz: Izabela Monika Bill-Wrocław
tel. 48 721 656 777
e-mail: monikabill@o2.pl

Skarbnik: Monika Barbrich Wrocław
tel. 48 607 620 671
e-mail: monikabarbrich@gmail.com

Adres: Polka International Wrocław, Polska, Oddział Międzynarodowej Asocjacji Polskich Kobiet we Wrocławiu
54-026 Wrocław, ul. Legnicka 65, SEKTOR 3
tel. 661-600-763
e-mail: polkainternationalwroclaw@gmail.com

KONTO:
Raiffeisen Polbank ul. Szewska 69-70, Wrocław
nr.konta 54 1750 0012 0000 0000 3247 8708