Strona główna » Projekty »

Polka Roku

Za szczególną pracę na rzecz realizacji siebie i swoich marzeń, za wytrwałość w realizacji swoich planów, za drogę do sukcesu mimo wielu spotykanym przeciwnościom, za odwagę, za prosty kregosłup czyli fair play w każdej dziedzinie życia i determinację w działaniach, za troskę i oddanie dla innych będzie przyznawany tytuł Polki Roku.