Strona główna » Wydarzenia »

Prezydium Polka International Alliance

Organizacja: Polka International Grodno, Białoruś
Kategoria: Kongresy

Odbyło się w Grodnie na Białorusi. W skład Prezydium PIA wchodzą prezeski
oddziałów Polka- Polish Womens Association International.


Nowe Prezydium zostało wybrane na następną trzy letnią kadencję.